UN ARTISTA PRECOZ. Fidel de Miranda, 1943 - Fundació Fita Fundació Fita