EL ESPÍRITU CABALGA DE NUEVO. J. Infante, 1978 - Fundació Fita Fundació Fita