ART RELIGIÓS I EVOLUCIÓ PERMANENT. Narcís Negre, 1997 - Fundació Fita Fundació Fita