Tres formes de captació, tres percepcions, tres mirades. Domènec Fita, 1999

Butlletí de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, XIII, 1999, pàgs. 293-298

Text en pdf

Comparteix: