FITA A BARCELONA AMB L'OBRA DEL 2002. Sebastià Goday, 2004 - Fundació Fita Fundació Fita