FITA I LA GIRONA PERENNE. Enric Mirambell, 2004

Enric Mirambell i Belloc – Cronista oficial de la ciutat de Girona
Diari de Girona, 25 de desembre de 2004

Text en pdf

Comparteix: