Publicació del guanyador de la Beca-Ajuda 2010 - Fundació Fita Fundació Fita