SAGRADA FAMILIA: DOMÈNEC FITA Y LA ESCENA QUE FALTABA EN LA FACHADA. Ana M. Ferrin, 2011 - Fundació Fita Fundació Fita