UNA FITA D'EN FITA PER A SARRIÀ. Joaquim Bover i Busquets, 2013 - Fundació Fita Fundació Fita