LA BIOGRAFIA DE FITA. Joaquim Ferrer, 2014 - Fundació Fita Fundació Fita