DOMÈNEC FITA. Joaquim Nadal i Farreras, 2014 - Fundació Fita Fundació Fita