DOMÈNEC FITA AMB DENOMINACIÓ D'ORIGEN. Sebastià Goday, 2014 - Fundació Fita Fundació Fita