ART DE RESILIÈNCIA. Xevi Planas, 2015 - Fundació Fita Fundació Fita