Convocatòria BECA-AJUDA PER A JOVES ARTISTES 2004

Termini de presentació de les sol·licituds: fins al 30 d’octubre de 2004 a la seu de la Fundació Fita.

L’objecte de les Beques-Ajudes és estimular i impulsar l’activitat artística dels joves, amb especial atenció a aquells que després d’haver rebut o estar cursant una formació acadèmica vulguin donar a conèixer la seva obra. Aquesta convocatòria pretén actuar de plataforma de promoció i ajuda a la creació artística dels joves de les comarques gironines.

 

BASES DE PARTICIPACIÓ:

Presentació:
L’objecte de les Beques-Ajudes és estimular i impulsar l’activitat artística dels joves, amb especial atenció a aquells que després d’haver rebut o estar cursant una formació acadèmica vulguin donar a conèixer la seva obra. Aquesta convocatòria pretén actuar de plataforma de promoció i ajuda a la creació artística dels joves de les comarques gironines.

Sol·licituds:
Els sol·licitants han de presentar un pla de treball i/o memòria explicativa detallada de l’activitat artística per a la que es demana la beca-ajuda.Hi han de fer constar un plantejament general, pressupost i calendari d’execució d’aquest.

Destinataris:
Poden optar a les beques-ajudes totes les persones físiques d’entre 18 i 30 anys d’edat nascudes i/o domiciliades a les comarques gironines.

Documentació:
A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI i NIF del sol·licitant de les beques-ajudes.
b) Currículum d’estudis, actuacions i exposicions.
c) Dues obres realitzades expressament per tal de demostrar les aptituds plàstiques del sol·licitant:     1. Una representació objectiva. Tema: la mà i el rostre (autorretrat).
2. Una rèplica subjectiva del mateix tema (autorretrat).
Les obres podran ésser realitzades en pintura o escultura a mida natural.

Termini:
El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 30 d’octubre de 2004 a la seu de la Fundació Fita, c/ Hortes 22, 17001 de Girona, de dimarts a dissabte, de 5 a 8 de la tarda.

Tramitació:
Després d’una primera valoració, la Fundació podrà demanar més informació del projecte al qual pensa destinar la beca-ajuda per tal de fer-ne un seguiment i una entrevista personal als candidats. Les condicions i l’import de les beques-ajudes es comunicarà per escrit.
Les obres presentades, amb la documentació corresponent, que resultin guardonades passaran a formar part del fons de la Fundació.
La documentació i les obres dels projectes no seleccionats es podran recollir del 19 al 30 de novembre de 2004. Passat aquest període, la Fundació no se’n responsabilitzarà.

Dotació:
La quantitat màxima destinada a les beques-ajudes per a aquesta convocatòria és de 6.000 euros. La Fundació es reserva el dret de declarar deserta la beca en cas que el jurat així ho consideri.
Els premiats es donaran a conèixer en un acte públic el dia 18 de novembre de 2004.

Justificació:
Finalitzat el termini de les beques-ajudes, la Fundació Fita organitzarà una exposició dels treballs premiats, i serà, la mateixa fundació la que s’encarregarà dels catàlegs i els enviaments.

Informació:
Hortes, 22 – 17001 Girona
Telèfon: 972 216 465
correu@fundaciofita.com
www.fundaciofita.com

Enllaços:

Publicació del guanyador de la Beca-Ajuda 2004

Exposició Beca-Ajuda 2004

Comparteix: