Llibre FITA | BLOCS

BLOCS

Novembre 2007

415 pàgs.

Parlar de 478 blocs, de tots i cadascun, és una tasca que no està al meu abast, i donar-ne una idea, fer-ne una publicació, és una feina dura. Els blocs contemplen des de l’any 1949 fins al 2005, i això és el pols artístic d’una vida: d’un encàrrec, d’una escultura, d’una làmpada; escrits i comentaris de les obres, escrits d’idees i pensaments, de viatges…. Al llarg dels anys, s’hi han acumulat experiències i aportacions plàstiques diverses, que són molt difícils de comentar precisament per la diversitat de conceptes.

            Per altra banda, amb aquests blocs s’entra a la part íntima de les inquietuds artístiques, perquè es mostren els primers intents, i les variacions que van prenent les obres, amb notes escrites als marges per tal que els dubtes agafin cos i direcció cap a un fi.

Fita

Documents:

Llibre FITA | BLOCS en pdf

Comparteix: