Llibre FITA | ESCULTURA


FITA ESCULTURA, 2008
Edita: Fundació Fita
Pàgines: 484
D.L.: GI-541-2008
ISBN: 978-84-612-3461-5

L’escultura és, en aparença, una pràctica artística molt complexa, perquè es treballa la matèria: atès que té un cos, demana atenció a tot el volt de la figura. Si ho comparem amb el dibuix o amb la pintura, que són un sol pla, aquestes arts podrien semblar més simples, però, en veritat, diria que el volum és la primera de les experiències. El tacte i la pràctica d’entendre el volum en la seva realitat fa més fàcil identificar-se amb l’escultura a l’hora de representar un cos en l’espai: traduir un volum de la realitat a un pla requereix transformar-lo mentalment i, per tant, és un pas cap a l’abstracció, cap a la transformació…

Domènec Fita i Molat

( Fita Escultura, 2008. Fundació Fita. ISBN 978-84-612-3461-5. pàg. 3 )

Comparteix: