Segona part: El flâneur a la finestra.

El flâneur a la finestra, mòdul 3: cliqueu aquí

El flâneur a la finestra, mòdul 2: cliqueu aquí

El flàneur a la finestra, mòdul 1: cliqueu aquí

 

Primera part: El flâneur assegut.

Aneu al web: http://flaneurassegut.org/

El flâneur assegut, part tercera: cliqueu aquí

El flâneur assegut, part segona: cliqueu aquí

El flâneur assegut, part primera: cliqueu aquí