Article 4rt dels estatuts de la Fundació:

La Fundació, que exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, té per objecte:

La promoció, divulgació i defensa de les manifestacions de l’esperit humà, de tots els temps i països, que tinguin un sentit de progrés i de modernitat (entenent aquests termes més pel seu significat de portadors de valors cognitius, ètics i estètics que no pel de referència a tot allò que és recent), i particularment l’art contemporani d’aquest mateix sentit en les seves diverses formes d’expressió.

L’exposició, la catalogació, la preservació i la divulgació de l’obra i del pensament de Domènec Fita.

L’organització d’estudis, seminaris, cursos, conferències, col.loquis, edicions, exposicions i qualsevol altra activitat encaminada a l’educació artística i el perfeccionament de la sensibilitat dels ciutadans relativa al tipus de manifestacions, d’obres d’art i de pensament esmentat abans.

La publicació de llibres, documents, discs, films, etc., i la reproducció, en tota mena de formes, les obres de caràcter artístic, amb subjecció al que disposi la legislació vigent.

La concessió de premis, beques i recompenses a fi de contribuir a despertar vocacions i a la formació d’artistes joves, així com ajudar-los en el seu treball, a divulgar i valoritzar la seva obra.

Activitats de la Fundació:

Les activitats de la Fundació Fita s’articulen entorn de diversos eixos:

Actes i presentacions: esdeveniments realitzats a la Fundació relatius a activitats culturals diverses.

Audiovisuals: documentals i altres productes audiovisuals editats per la Fundació.

Beques i Premis: beques o premis concedits per la Fundació segons les seves línies d’actuació.

Cursos i conferències: cursos i conferències organitzats per la Fundació.

Exposicions: exposicions organitzades per la Fundació, ja sigui en la seva pròpia seu o en d’altres espais.

Glossari Fita: projecte que inclou exposicions i conferències relacionades amb l’obra feta de Domènec Fita.

Llibres i catàlegs: llibres i catàlegs editats per la Fundació.

Recull de textos: recull d’escrits que fan referència a Domènec Fita i de textos de Domènec Fita.

Línies d’actuació en relació a exposicions:

–  Exposicions FITA
–  Cicle MESTRES ARTISTES
 – Beques i premis
 – Col·laboracions amb altres entitats
 – Exposicions FITA en altres espais

.

Línies d’actuació en relació a Beques i Premis:

Beca-Ajuda per a Joves Artistes

Segons l’article 4 dels seus estatuts, un dels objectius de la Fundació Fita és la concessió de premis, beques i recompenses a fi de contribuir a despertar vocacions i a la formació d’artistes joves, així com ajudar-los en el seu treball, a divulgar i valoritzar la seva obra.

És en aquest sentit que s’ha creat la Beca-Ajuda per a Joves Artistes Fundació Fita, que des del 2010 porta el nom de Beca-Ajuda Joan Pujol i Sureda per a Joves Artistes.

Beca d’investigació Joan Pujol i Sureda

En record i homenatge a la tasca com a promotor cultural i de les arts de Joan Pujol i Sureda, patró d’aquesta Fundació des de l’any 2002 fins al 2008, la Fundació Fita ha instituït una beca anual que té com a objectiu promoure la recerca sobre la història de l’art contemporani a Catalunya, amb especial atenció als temes relacionats amb la trajectòria artística de Domènec Fita, així com amb les arts visuals a la ciutat i les comarques de Girona. La beca està dotada amb 3.000 €

Premi Internacional d’Art Digital

També segons l’article 4 dels seus estatuts, un dels objectius de la Fundació Fita és la promoció, divulgació i defensa de les manifestacions de l’esperit humà, de tots els temps i països, que tinguin un sentit de progrés i de modernitat (entenent aquests termes més pel seu significat de portadors de valors cognitius, ètics i estètics que no pel de referència a tot allò que és recent), i particularment l’art contemporani d’aquest mateix sentit en les seves diverses formes d’expressió.

És en aquest sentit que s’ha creat el Premi Internacional d’Art Digital Fundació Fita, que des del 2009 s’ha integrat al Festival VAD.