La Fundació Fita està treballant en un projecte de digitalització de l’obra de Domènec Fita per tal que es trobi disponible, en tots els seus apartats, en aquest web.

56 BLOCS  63 BLOCS1  63 BLOCS2  103 BLOCS  265 BLOCS   11 ROSTRES   21 ROSTRES  76 ROSTRES  77 ROSTRES  78 ROSTRES  79 ROSTRES