La Fundació Fita està treballant en un projecte de digitalització de l’obra de Domènec Fita per tal que es trobi disponible, en tots els seus apartats, en aquest web.

p158

p159

p286

p353

60

Fita Fauna A-4

p85 a

p85 b

p85 c

p117

p130

p131